Skip to content

Metal Processing

Komaki Factory
1081 Shimogotanda, Higashitanaka, Komaki-shi, Aichi,
485-0826 Japan
Main: (+81) 0568-77-3277
Fax: (+81) 0568-77-2471
Details (Japanese) 

Minato-Higashi Factory
42-1 Kanaoka, Amaguntobishimamura, Aichi,
490-1445 Japan
Main: (+81) 0567-55-0031
Fax: (+81) 0567-55-0034
Details (Japanese) 

Tobeshita Factory
2-5-50 Tobeshita, Minami-ku, Nagoya-shi, Aichi,
457-0842 Japan
Main: (+81) 052-692-1124
Fax: (+81) 052-691-0326
Details (Japanese) 

Handa-Nishi Factory
1-10 Shiohi-cho, Handa-shi, Aichi,
475-0032 Japan
Main: (+81) 0569-29-4651
Fax: (+81) 0569-29-4654
Details (Japanese) 

Komaki-Nishi Factory
1081 Shimogotanda, Higashitanaka, Komaki-shi, Aichi,
485-0826 Japan
Main: (+81) 0568-77-3277
Fax: (+81) 0568-72-2471
Details (Japanese) 

Matsusaka Factory
40 Kouyou-cho, Matsusaka-shi, Mie,
515-0053 Japan
Main: (+81) 0598-29-6111
Fax: (+81) 0598-29-6115
Details (Japanese) 

Translate »